Vierouka - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vierouka

PRAVOSLÁVNE  VYZNANIE  VIERY
všeobecnej a apoštolskej
CIRKVI  východnej
Preklad:
+ Tichon komárňanský
S originálom porovnala:
Ing. Oľga Gálová

Peter Simeonovič Mohyla
Narodil sa
21 Decembera 1596 Moldava
Zomrel
22 Decembera 1646 Kiev, Ukraina

Aby sa nestratilo pevné Pravoslávie, prijmite za vodítko sebe a svojim deťom "Pravoslávne vyznanie" Petra Mohylu. Preskúmajte ho pozorne a starostlivo, a čo je tam napísané zachovajte v pamäti pevne, aby ste sami dobre poznali dielo svojej spásy a vedeli, čo treba povedať a ukázať deťom vo vhodnom čase.
Otázka 18.V tomto článku sa nachádza slovo Stvoriteľ; skutočne je Boh Stvoriteľom všetkých vecí?
Otázka 19.Keďže Boh najprv stvoril anjelov, akú máme mať o nich predstavu?
Otázka 20.Na koľko skupín sa delia anjeli?
Otázka 21.Čo máme vedieť o zlých anjeloch?
Otázka 22.Čo máme vedieť o ostaných stvoreniach?
Otázka 23.Aký bol stav nevinnosti človeka, alebo jeho čistoty a bezhriešnosti?
Otázka 24.Všetci ľudia sú podrobení tomuto hriechu?
Otázka 25.Keď Boh vedel, že Adam zhreší, prečo ho stvoril?
Otázka 26.Keď Boh vedel všetko predtým než stvoril svet, znamená to, že všetko predurčil tak, aby aj dobré aj zlé nemohlo byť inak, len ako to je?
Otázka 27.Čo je sloboda?
Otázka 28.Keď sa ľudia rodia v stave hriešnosti, či iba telo pochádza zo semena Adamovho alebo s ním aj duša?
Otázka 29.Keďže Boh je Stvoriteľ všetkého, nemá sa aj starať o všetko?
Otázka 30.Je jedno a to isté v Bohu - predvídanie, predurčenie a prozreteľnosť?
Otázka 31.Čo sa ešte naučíme z tohto článku viery o Bohu a tvoroch?
Otázka 32.Ktorý je druhý článok viery?
Otázka 33.Čomu učí pravoslávnych tento článok viery?
Otázka 34.Čo znamenajú slová - Isus Christos, uložené v tomto článku?
Otázka 35.Prečo sa nazýva Syn Boží jednorodeným?
Otázka 36.Čo znamenajú slová: Svetlo zo Svetla?
Otázka 37.Ktorý je tretí článok viery ?
Otázka 38.Čomu nás učí tento článok viery ?
Otázka 39.Po tretie čomu nás učí tento článok viery?
Otázka 40.Čo ešte obsahuje tento článok?
Otázka 41.Čo si máme myslieť o tomto pozdrave?
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky