Zažila si moja duša oslavu? Zamyslenie sa počas pôstu - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Pravoslávna cirkevná obec v Trnave
Православная церковная община в Трнаве
Православна црквена општина у Трнави
Ορθόδοξη ενορία Τρναβα
Orthodox parish in Trnava
Prejsť na obsah

Zažila si moja duša oslavu? Zamyslenie sa počas pôstu

Všímam si ako každý deň oslavujem svoju dušu pýchou , povyšovaním sa nad ostatnými, seba láskou, chválenkárstvom, egoizmom.... Zaslúži si moja duša oslavu? Nie, lebo moja duša nerozkvitá , naplnená božou blahodaťou , ale naopak topí sa v blate hriechu. A ty moje telo, ktoré by si malo byť chrámom Božím, teraz trpíš, lebo ťa neviditeľná sila tvojho vlastného hriechu rozožiera . A čo ty môj rozum, slúžiš mi na oslavu nášho jediného Boha a Spasiteľa, alebo môjmu vlastnému egocentrizmu ? Nevedieš ma do čiernej priepasti  bez dna, ktorá pohlcuje čertovským smädom každé ľudské cnosti . Trp, teraz , duša moja ,lebo svojou nespravodlivosťou a neláskou si sa vzdialila od Boha. Trp ako ten vyschnutý strom, ktorý zabudol na to, že mal schopnosť rozkvitať a obdarovať ľudí svojim chutným ovocím. Ale duša ty sa dlho nebudeš trápiť . Upokoj sa, Boh ťa znovu oživí ! ten vyschnutý strom v tebe, ktorého hrom hriechu porazil môže zasa ožiť ,lebo Boj robí zázraky. Len duša moja upokoj sa a Boh zmije z teba celé blato a vleje do teba opäť živiteľné šťavy svojej  blahodate . Vyjdeš z čiernej úzkosti abudeš sa opäť radovať. Lebo duša moja, telo moje, Boh vás stvoril, aby ste Ho ,oslavovali , aby ste Ho nasledovali, aby ste ho počúvali, aby ste nasmerovali všetko k láske. A tam, kde je láska, nemôže byť pýcha , tam kde je obetavosť nemôže byť egoizmus, tam kde je štedrosť, nemôže byť ziskuchtivosť , tam kde je skromnosť, nemôže byť povyšovanie sa nad blízkymi . Tam kde je viera, nemôže byť zúfalstvo , tam kde je nádej nemôže byť skľúčenosť . A všetko dobré pochádza od Boha , a ty moja ľudská podstata ty si zašpinila všetko dobré, čo ti Boh dal a prevrátila si cnosti na necnosti. Ale Boh ťa miluje , Boj miluje každého človeka . Preto poslal nám ľudom Svojho syna Isusa Christa, aby sme sa skrze neho spasili. Aby sme  v neho cez Eucharistiu prebývali Len duša moja, ty si pokoj a znova ožiješ, lebo Boh je milosrdný.
Návrat na obsah