Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

AKTUALITYDrahí veriaci počas mesiaca február bude náš chrám dočasne zatvorený kvôli rekonštrukcii. Sv. Liturgie sa budú konať vo farskej budove avšak v obmedzenej kapacite veriacích. Ďakujem vám za pochopenie a verím, že už čoskoro budeme môcť nás chrám znovu otvoriť.
Pokiaľ máte dobrú vôľu pomôcť svojími darmi na rekonštrukciu chrámu môžte tak učiniť na číslo účtu:
SK3100 0000 0042 0005 6904

SPASÍ HÓSPODI !

Drahí veriaci, sme Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku.  Platia u nás pravidlá a tradície našej autokefálnej cirkvi. Úctivo vás  prosím o ich dodržiavanie a nezavádzanie vašich zvyklosti, ktoré  nesiete z krajiny vášho pôvodu v našej cirkevnej obci a chráme. V  prípade otázok a pochybností som vám k dispozícií mimo hodín bohoslužby.  
 
Ďakujem.

 
Драги верници, ми смо Православна црква у чешким земљама и Словачкој. Код нас се поштују правила и традиције наше самосталне цркве. С пуно поштовања вас молим да их се придржавате и да не уводите ваше обичаје, које доносите из државе вашег порекла у нашу црквену заједницу и храм. За сва питања и недоумице стојим вам на располагању ван времена богослужења.
 
Хвала.


MODLITBA V ČASE EPIDÉMIE

Hospodine, Bože náš! Vyslyš z výsosti Tvojho svätého Trónu nás hriešnych a nehodných Tvojich služobníkov, ktorí sme sa prehrešili proti Tvojej dobrotivosti a oddialili od seba Tvoje milosrdenstvo. Netrestaj nás, Tvojich služobníkov, ale odvráť od nás Tvoj strašný hnev, ktorý nás spravodlivo postihol. Zastav tento zhubný trest, oddiaľ Tvoj hrozný meč, ktorý nás neviditeľne a predčasne zráňa. Zľutuj sa nad Tvojimi nešťastnými a slabými služobníkmi a neodsúď na smrť naše duše, ktoré sa v pokání s utrápeným srdcom a slzami utiekajú k Tebe, milosrdnému Bohu, ktorý vníma naše prosby a prináša zmeny. Lebo tebe jedinému náleží zmilovať sa a spasiť, Bože náš, a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždy, až na veky vekov. Amen

 

 

 

 

 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky