Kontakt - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Pravoslávna cirkevná obec v Trnave
Православная церковная община в Трнаве
Православна црквена општина у Трнави
Ορθόδοξη ενορία Τρναβα
Orthodox parish in Trnava
Prejsť na obsah

Kontakt

Chrám Svätej Trojice
Sladovnícka 31, Trnava

Duchovný správca cirkevnej obce:
jerej Mgr. Miroslav Krutský
Sladovnícka 32, 917 01 Trnava
Tel.: +421 903 657 194

IČO: 340 17 003
DIČ: 2021486852
Dátum vzniku cirkevnej obce : 14.01.1778
Bankové spojenie: SK60 3100 0000 0042 0005 6904


Chrám Zostúpenia Svätého Ducha
Štefánikova 10, Trnava
(Kvôli havarijnému stavu zatvorený)
Pravoslávna cirkev je jedná, svätá, všeobecná, apoštolská a založil ju  Spasiteľ Isus Christos. Vznikla pri Zostúpení Svätého Ducha na  apoštolov, ktorí ju rozšírili do celého sveta. Na dnešnom území  Slovenska jej história začína príchodom sv. vierozvestcov Cyrila a  Metoda na Veľkú Moravu z Byzancie, ktorí tu v roku 863 prišli na  pozvanie moravského kniežaťa sv. Rastislava. Aj napriek neskoršiemu  vyhnaniu ich žiakov z Veľkej Moravy, zákaze východných bohoslužieb v  slovanskom jazyku, tvrdej latinizácii a následnej únií s Rímom sa  Pravoslávie u nás zachovalo dodnes a je organizované v rámci:
samostatnej  (autokefálnej) Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.
Jeho vysokopreosvietenosť Juraj - arcibiskup michalovsko - košický
Jeho blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska - Predstaviteľ
Jeho Vysokopreosvietenosť Michal - arcibiskup pražský
Jeho preosvietenosť Izaiáš - biskup šumperský
Jeho vysokopreosvietenosť Jáchym - arcibiskup berounský
Návrat na obsah