Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:
AKTUALITY


Drahí veriaci, našá cirkevná obec a náš chrám je jediný kanonický pravoslávny chrám v meste Trnava,
všetky iné bohoslužby v meste Trnava, ktoré sú vykonávané nie sú v kanonickej jednote so svetovým pravosláviim !

Уважаемые верующие, наша церковная община и наша церковь является единственным 
каноническим православным храмом в городе Трнава, все остальные богослужения 
в городе Трнава совершаемые не находятся в каноническом единстве 
с мировым Православием !

Поштовани верници, наша црквена општина и наша црква је једина канонска 
православна црква у граду Трнави, све остале верске службе у граду Трнави 
које се обављају нису у канонском јединству са светским православљем !


Drahí veriaci, sme Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku.  Platia u nás pravidlá a tradície našej autokefálnej cirkvi. Úctivo vás  prosím o ich dodržiavanie a nezavádzanie vašich zvyklosti, ktoré  nesiete z krajiny vášho pôvodu v našej cirkevnej obci a chráme. V  prípade otázok a pochybností som vám k dispozícií mimo hodín bohoslužby.  
 
Ďakujem.

 
Драги верници, ми смо Православна црква у чешким земљама и Словачкој. Код нас се поштују правила и традиције наше самосталне цркве. С пуно поштовања вас молим да их се придржавате и да не уводите ваше обичаје, које доносите из државе вашег порекла у нашу црквену заједницу и храм. За сва питања и недоумице стојим вам на располагању ван времена богослужења.
 
Хвала.
Jeho vysokopreosvietenosť
Michal arcibiskup pražský
Jeho blaženosť Rastislav
arcibiskup prešovský,
metropolita českých krajín a Slovenska
Jeho vysokopreosvietenosť
Simeon, arcibiskup olomoucko - brnianský

 

 

 

 

 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky